Registreerimiseks palume täita Google vorm, kasutades all olevat registreerimis nuppu. Peale seda teha ülekanne MTÜ Spiritnet kontole.

NB! Laagrikoha tagab ülekande tegemine täies mahus MTÜ Spiritnet arvele.
Juhul kui olete ülekande teinud, aga laagrisse tulla ei saa, on 100 eurot tagastamatu.

Täiskasvanud
KOHAD ON TÄIS!
Lapsed, 0-15 a.
KOHAD ON TÄIS!
Ülekande palume teha

MTÜ Spiritnet
A/A EE142200221076039554
Swedbank
Selgitus: indiaanilaager, annetus, osaleja nimi/nimed